Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Förslag till styrelse till Saabs årsstämma

Omval föreslås av Erik Belfrage, Lennart Johansson, Peter Nygårds, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg. Omval till ordförande föreslås Marcus Wallenberg. Stephen Henwood har avböjt omval.

Till nyval föreslås Michael O’Callaghan. Michael O’Callaghan, född 1952, har sedan 1997 varit verksam inom BAE Systems i olika chefspositioner och är sedan 2005 Operations Group Managing Director för Regional Aircraft Business.

Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås uppgå till nio samt inga suppleanter.

Omval föreslås av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor för en period av fyra år.

I nomineringsförfarandet har Lars Wedenborn, ordförande (Investor), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Christer Elmehagen (AMF Pension), Mats Lagerqvist (Swedbank Robur) samt Marcus Wallenberg (styrelseordförande i Saab) deltagit.

Kallelse och dagordning för årsstämman publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 13 mars 2007 samt på www.saabgroup.com


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.För ytterligare information, vänligen kontakta
Anne Gynnerstedt, Saabs chefsjurist, Tel 08-463 01 41, 0734-18 71 41

www.saabgroup.com