Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen – en katalysator för dansk industri

Saab planerar för omfattande satsningar i dansk industri kopplat till en eventuell dansk Gripen-affär. Som ett led i detta har Saab tecknat ett betydande samarbetsavtal med Terma till ett värde av mer än 12 miljarder svenska kronor fördelat över 10-15 år.

Danmark ska inom de närmaste åren förnya sin flygplansflotta och affären kan komma att omfatta så mycket som 48 stridsflygplan. Saab erbjuder Gripen Next Generation som nu är under utveckling, ett fullt Nato-kompatibelt flygplan som lever upp till Danmarks alla krav. Leverans kan ske från 2016 eller tidigare om Danmark så önskar.

En Gripen-affär kommer att generera omfattande samarbeten och teknikutveckling tillsammans med dansk industri, inom försvarsindustrin och en rad andra branscher. Samarbetsavtalet med Terma, som är värt mer än 12 miljarder svenska kronor fördelat över 10-15 år, berör områdena flyg, rymd, försvar och samhällssäkerhet. Delar av avtalet är beroende av att Danmark väljer Gripen Next Generation.

– Vi är övertygade om att vårt erbjudande är det bästa alternativet för Danmark. Saab erbjuder dansk industri ett kraftfullt och långsiktigt lönsamt industrisamarbete som överstiger kravet på 100 procent av ordervärdet vid en Gripen-affär, säger Saabs vd Åke Svensson. Vårt erbjudande för med sig en historisk möjlighet för ett bredare skandinaviskt samarbete.

– Avtalet mellan Terma och Saab rymmer mycket intressanta och långsiktiga perspektiv, både i relation till Danmarks köp av nya stridsflygplan och på en rad andra affärsområden som kan vara fördelaktiga för båda parter, säger Jens Maaløe, vd för Terma.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Terma är en högteknologisk koncern som utvecklar produkter och system för en mängd civila och militära ändamål, bland annat ledningssystem, radarsystem, system för skydd av flygplan, rymdteknik samt strukturdelar för flygindustrin.

Gripen är den första av den nya generationens stridsflygplan i operativ tjänst. Gripen är utvecklad för att möta såväl nuvarande som framtida hot, och samtidigt uppfylla hårda krav på flexibilitet, flygsäkerhet, pålitlighet, effektiv utbildning och låga användningskostnader. Gripen Next Generation är en nyutvecklad Gripen-version som är en av kandidaterna i

upphandlingen av ett nytt stridsflygplan till Danmark. Den har bland annat längre räckvidd, starkare motor och ny radar.

Gripen används redan av de svenska, tjeckiska och ungerska flygvapnen och har också beställts av Sydafrika. En av världens fyra skolor för testpiloter, den brittiska Empire Test Pilots´ School (ETPS) använder också Gripen.