Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen-avtal i Norge

Norge har tecknat avtal med Saab om samarbete med utvecklingen av Gripen. Avtalet omfattar 150 miljoner norska kronor. Överenskommelsen stärker Gripen som ett alternativ när Norge senare ska beställa nya stridsflygplan.

Norges försvarsminister Anne-Grete Ström-Erichsen och svenske försvarsministern Mikael Odenberg har idag i Oslo undertecknat ett avtal – Memorandum of Understanding (MoU) – om samarbete gällande utveckling av framtida Gripen-versioner.

Avtalet är ett viktigt steg för Gripens möjligheter att bli valt som Norges framtida stridsflygplan, som avses tas i bruk omkring 2015. Genom avtalet får norska myndigheter och företag möjlighet till stor insyn i Gripen-systemet och det ligger till grund för norsk medverkan i det kommande utvecklingsarbetet med Saab.

Parallellt med MoU-förhandlingarna har även ett industrisamarbetsavtal (Letter of Agreement) tecknats mellan norska myndigheter och Saabs dotterbolag Gripen International. Genom detta kommer norska företag att bedriva avancerat utvecklingsarbete inom bland annat kompositer, kommunikationssystem, studier och integrationsarbete av norska vapensystem, ammunition samt logistik- och informationssystem. Samarbetsavtalet omfattar upp till 150 miljoner norska kronor och med möjlighet till förlängning och utökning. Ett antal norska små, medelstora och stora företag blir därmed delaktiga i ett utökat industrisamarbete med kopplingar till Gripens utveckling och framtid.

Gripen Internationals VD Johan Lehander ser mycket positivt på det kommande samarbetet:

– De två avtalen markerar tydligt den vikt som den norska regeringen lägger vid ett utökat samarbete mellan Norge och Sverige. För Saabs del betyder det nya samarbetet att vi får tillgång till ett antal viktiga och kompetenta industripartners. Det kommer långsiktigt att stärka Gripens möjligheter att ersätta dagens F-16-flygplan i det norska flygvapnet.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Owe Wagermark, Communications Director Gripen International
Tel 013-18 18 24, 0734-181 824
Peter Liander, Communications Director, Norway, Gripen International
Tel 013-18 50 15, 0734-185 015
peter.liander@gripen.com

www.saabgroup.com
www.gripen.com