Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Idag driftsätts andra Rakel-etappen

Idag klockan 10.00 driftsatte Rakel-konsortiet, bestående av Eltel Networks, Saab och EADS Secure Networks, andra etappen av Rakel-systemet, som omfattar Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanlands län.

– Etapp två har varit klar och kvalitetssäkrad sedan en tid tillbaka. Men vi valde att driftsätta den först nu då användarorganisationerna börjar ansluta sig förklarar, Nils Svartz chef för Rakelenheten inom Krisberedskapsmyndigheten.

Polisen som redan anslutit sig till första etappen tar nu också klivet över i etapp två. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och SOS Alarm i Stockholm och Uppsala är två andra aktörer som nu växlar över till Rakel.

5000 användare av systemet
I dagsläget finns cirka 5000 registrerade användare av systemet. Vid färdigställandet 2010 är förhoppningen att alla 50 000 användare är igång.

Konsortiet bestående av Saab Communication, Eltel Networks och EADS Secure Networks som ansvarar för utbygganden meddelar att den fortsatta utbyggnaden pågår i enlighet med plan. Etapp tre som omfattar Halland och Västra Götaland står färdigt innan årsskiftet 2007.

Fakta om Rakel och konsortiet
Rakel är ett nytt gemensamt digitalt radiokommunikationssystem för Sveriges skydds- och säkerhetsmyndigheter. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har samordningsansvaret för utbyggnaden av systemet. För att realisera Rakel har KBM anlitat ett konsortium bestående av Saab, Eltel Networks och EADS Secure Networks.

Systemet bygger på en internationell standard, TETRA, särskilt utvecklad för skydds- och säkerhetsaktörer. Flera länder i Europa har redan installerat TETRA, däribland Finland, Tyskland och Belgien. Den svenska Rakel-utbyggnaden sker i sju etapper och omfattar hela landet, med start från söder till norr. Första etappen som omfattade Skåne, Blekinge och Kalmar driftsattes under april 2006. Hela systemet beräknas vara utbyggt 2010. Med Rakel får Sverige ett enda digitalt system i stället för nuvarande 200 analoga. Rakel ger snabbare uppkopplingstider, skydd mot avlyssning och bättre täckning. Målet är att samhällets krisresurser ska kunna samordnas enklare, snabbare och bättre.


Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med sina närmare 8000 medarbetare, varav 2500 i Sverige, verkar Eltel Networks för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Läs mer på www.eltelnetworks.se

EADS Secure Networks är en av världens ledande tillverkare av radio kommunikation, infrastruktur, mobilterminaler och tjänster för professionella användare. EADS Secure Networks tillhör affärsenheten Defence and Communication Systems (DCS), EADS "System House", och är en integrerad del av EADS division Defence & Security Systems (DS). DS är en systemleverantör som tillhandahåller en kombination av millitära flygsystem, missil system, kommunikations och intelligenta system, globla säkerhetslösningar, sensorer och flygsystem samt test och supportlösningar i ett effektivt nätverk. Med en omsättning på omkring 5,9 miljarder euro under 2006 och ungefär 23 000 anställda i nio olika länder utgör EADS division Defence & Security Systems (DS) stöttepelaren för försvar och säkerhet inom EADS. År 2006 hade EADS en omsättning på 39,4 miljarder euro och omkring 116 000 anställda. Läs mer om EADS Secure Networks på www.eads.com/pmr

Saab Communication, en del av Saab-koncernen, erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster samt robusta tele-, data och radiokommunikationslösningar till försvars- och samhällssäkerhetsområdet – nationellt och internationellt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.