Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Inbjudan till seminarium med ny rapport: ”Resenärer kan acceptera ökad övervakning”

En ökad övervakning går att acceptera. – under vissa förutsättningar. Det är en av slutsatserna i en ny undersökning om flygresenärernas attityder i avvägningen mellan integritetskränkning och övervakning av offentliga platser. Någon motsvarande undersökning har tidigare inte gjorts i Sverige. Studien är gjord av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och presenteras vid ett seminarium på onsdag förmiddag.

Seminariet ”Skyddad eller övervakad” som arrangeras av Saab och börjar onsdag den 11 april kl 09.30 på Gamla tryckeriet vid Alvik Centrum i Stockholm.

Vid seminariet medverkar förre utrikesministern Jan Eliasson om världens just nu mest oroliga krishärdar. Thomas Ries, chef för utrikespolitiska institutet beskriver vilka nya hot världen står inför i form av bland annat ekologisk och ekonomisk oro.

I den efterföljande debatten medverkar också f.d. justitieminister Thomas Bodström, statsekreterare Magnus Graner, Anders Lennerman, säkerhetschef på Arlanda, Robert Hårdh, generalsekreterare för Svenska Helsingforskommittén, konstnär Anna Eineborg och Saabs VD Åke Svensson. Moderator är Helena Stålnert, kommunikationsdirektör på Saab.

Studien som är genomförd av professor Jan Erik Rendahl vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, kommer att presenteras i sin helhet vid seminariet.