Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ingemar Andersson lämnar Saab AB

Saabs vice vd och ställföreträdande koncernchef, Ingemar Andersson, lämnar samtliga uppdrag i Saab AB.

– Ingemar och jag är överens om att vårt samarbete inte fungerar tillfredsställande, för att på ett effektivt sätt utveckla företaget framåt. Jag har därför beslutat att Ingemar kommer att lämna Saab, säger Saabs vd och koncernchef Åke Svensson.

Rekryteringen av hans efterträdare har påbörjats.

– Jag vill samtidigt poängtera att Ingemar Andersson har gjort ett utmärkt jobb i det operativa arbetet genom åren med de affärsenheter som han har haft ansvar för, fortsätter Åke Svensson.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.