Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ledamöter i Saab ABs valberedning inför årsstämma 2008

En förändring har skett i Saabs valberedning. Efter förändringen består
valberedningen av följande medlemmar.

Representanter
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
Petra Hedengran, Investor
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder Norge