Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Norska Thales med och utvecklar Gripen

Thales Norway A/S och Saab har slutit ett avtal om utveckling av kommunikationssystem till Gripen. Beställningen till det norska företaget är det första inom ramen för det avtal om utveckling av Gripen som slöts mellan Norges försvarsdepartement och Gripen International den 26 april i år.

– Kommunikationspaketet som Thales ska utveckla tillsammans med Saab är centralt och en vital del av Gripen. Saab får härigenom tillgång till norsk högteknologi av yppersta klass samtidigt som Norge nu på allvar själv skaffar sig kompetens att avgöra vad Gripen går för. Det är bra för både Norge och Gripen, säger Hans Rosén vid Gripen International och marknadsdirektör för Gripen i Norge.

Thales Norway kommer under två år att utveckla Gripen-systemets förmåga inom områdena satellitkommunikation och bredbandsteknik. Det är funktioner som bland annat används vid informationsöverföring mellan flygplan och stridsledningsfunktioner på marken.

Thales Norways VD Glenn Pedersen gläds åt det blivande samarbetet:
– Jag är mycket positiv till detta samarbetsavtal med Saab, som ger oss möjlighet att bidra med vår kompetens inom försvarsrelaterade kommunikationssystem. Att medverka till utvecklingen av ett modernt stridsflygplan som Gripen ger oss också nya kompetenser och skapar en bra grund för framtida industrisamarbeten mellan företagen.

Samarbetet är ytterligare ett exempel på där Saab startar samarbete med högteknologiska spetskompetensföretag över hela världen för att utveckla Gripen. För närvarande pågår utvecklingen av ett demonstratorprojekt, som omfattar provflygplanet Gripen Demo och en markbunden utprovningsplattform, Gripen Avionics Rig.

Genom det industrisamarbetsavtal som tidigare i år tecknades mellan norska myndigheter och Saabs dotterbolag Gripen International kommer norska företag att bedriva avancerat utvecklingsarbete inom bland annat kompositer,
kommunikationssystem, studier och integrationsarbete av norska vapensystem, ammunition samt logistik- och informationssystem. Samarbetsavtalet omfattar upp till 150 miljoner norska kronor och med möjlighet till förlängning och utökning. Ett antal norska små, medelstora och stora företag blir därmed delaktiga i ett utökat industrisamarbete med kopplingar till Gripens utveckling och framtid.