Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nytt avtal stärker relationerna mellan Saab och österrikiska flygvapnet

Saab Aerotech tecknar ett nytt serviceavtal med Österrike avseende bland annat logistik och tekniskt stöd för flygplan 105OE.

Saab 105OE är den exportversion av SK60 som anpassats för det österrikiska försvaret och som levererades i början på 70-talet. Enligt de nuvarande planerna ska flygplanet vara i drift i Österrikes försvar i ytterligare 10-15 år. Det innebär att denna trotjänare kommer att vara i operativ tjänst i nära 50 år.

För att klara detta och försäkra sig om fortsatt stöd från tillverkaren Saab har försvarsmakten i Österrike tecknat ett långsiktigt serviceavtal med Saab Aerotech. I beställningen ingår verksamheter som berör tekniskt stöd, reservmateriel, publikationer, informationsutbyte etc.
Det nya avtalet ersätter ett tidigare ingånget avtal som då även innefattade Draken, Saab 35OE.

– Avtalet visar på långsiktigheten i våra åtaganden och relationer med det österrikiska försvaret, säger Torsten Öhman, programansvarig för Gripen och Saab 105 på Saab Aerotech.


Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Torsten Öhman, Programansvarig Gripen och Saab 105, Saab Aerotech
Telefon: 013-18 16 64, mobil 0734-18 16 64

John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech
Telefon: 013-18 31 01, mobil 0734-18 31 01
www.saabgroup.com