Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Rakelsystemets tredje etapp är i drift

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har nu öppnat den tredje etappen av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. I och med detta täcker Rakel samtliga tre storstadsregioner och cirka 75 procent av Sveriges befolkning. Först ut att ansluta till systemet i den tredje etappen är bland annat räddningstjänsterna i Storgöteborg och Strömstad.

- Det här är en spännande period i Rakelutvecklingen. Polisen har gått över till Rakel som förstasystem i vissa regioner och ser klara mervärden. Vi har ett stort antal användare på väg in, bland annat kommuner och landsting, och närmar oss tio tusen aktiva abonnemang, säger Stefan Kvarnerås, vikarierande chef för Rakelenheten vid KBM.

Den tredje etappen som nu öppnats, består av Hallands och Västra Götalands län. I denna region har Räddningstjänsterna i Strömstad och Storgöteborg hittills beställt abonnemang. Utöver det har ett antal organisationer anmält sitt intresse. Bland dessa kan nämnas länsstyrelsen i Västra Götaland, landstinget i Halland och kommunerna i Hylte, Halmstad, Laholm, Varberg, Alingsås och Falkenberg.

- Att vi nu driftsatt etapp tre är en viktig milstolpe för utbyggnaden av Rakelsystemet, även om fyra etapper återstår. Rakel är inne i en expansiv fas och vi märker ett stort intresse från våra användarorganisationer, säger Stefan Kvarnerås.

Utbyggnaden av Rakelsystemet i de återstående fyra etapperna fortgår enligt plan och Rakelssystemet kommer att vara färdigutbyggt i hela Sverige år 2010.