Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Aerotech levererar elektronikutrustning till BAE Systems Hägglunds nya SEP-plattform

Saab Aerotech har i hård konkurrens tecknat ett kontrakt med BAE Systems Hägglund om leverans av elektronikutrustning till serien av de nya SEP-fordonen.

Kontraktet omfattar utveckling och leverans av elektronikutrustning till SEP-fordonet (Splitterskyddad Enhets Plattform), ett modulbaserat stridsfordonssystem bestående av både hjul- och bandfordon. Elektroniken ska stödja de höga funktionella kraven från moderna fordonsinformations- och stridsledningssystem. Utrustningen inkluderar s k ruggade datorer, displayer, nätverkskomponenter och ett digitalt videosystem. Saab Aerotech ska leverera utrustning samt utvecklings- och supporttjänster till SEP-fordonen.

Åtta internationella leverantörer fick offertförfrågan från BAE Systems Hägglunds i mars i år. Bland dessa valdes Saab Aerotech.
– Denna order är ännu en bekräftelse av våra förmågor inom fordonselektronikområdet och stärker ytterligare våra möjligheter att vinna nya kontrakt och referensuppdrag i hård internationell konkurrens, säger Mats Pettersson, chef för division Electronic Systems Services på Saab Aerotech.
– SEP-fordonet i sig har en enorm potential på en framtida internationell marknad. Denna första order från BAE Systems Hägglunds är strategiskt viktig för Saab och stärker det redan idag framgångsrika samarbete mellan våra företag.

BAE Systems Hägglunds fick 2006 ett kontrakt med FMV på utveckling av SEP-fordonen. Utvecklingsfasen omfattar tillverkning av fyra fordon under 2008. Serieproduktionen för det svenska programmet planeras starta 2009.
– Vi är glada över det stora intresse som leverantörerna visat. Vi välkomnar Saab Aerotech i projektet och vet att vi får en erfaren leverantör med utmärkta referenser, säger Maria Jonsson, inköpsansvarig på BAE Systems Hägglunds.

Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.