Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab avyttrar fastighetsbolag i Järfälla

Saab säljer Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81 till Danske Renting AB för en köpeskilling av 665 miljoner kronor. Transaktionen ger en vinst på cirka 155 miljoner kronor och en positiv kassaflödeseffekt med cirka 135 miljoner kronor. Försäljningen är ett led i Saabs renodling av verksamheten.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Sandehed, Saabs finanschef. Tel: 013-18 21 12, 0734-18 21 12
Göran Wedholm, ansvarig för Investor Relations. Tel: 013-18 71 21, 0734-18 71 21

www.saabgroup.com