Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab etablerar sig i Schweiz

Saab övertar från och med den 1 juli, Warhead Division från den Schweiziska RUAG-gruppen.

Verksamheten omfattar utveckling, produktion och test av avancerade verkansdelar. Denna del av RUAG har unik kompetens inom sitt område och är sedan lång tid tillbaka en viktig underleverantör till Saab Bofors Dynamics.

Idag signerades överenskommelsen i Bern i närvaro av Saabs VD and CEO, Åke Svensson och RUAG’s grupp CEO Toni J. Wicki.

– Jag är väldigt nöjd med den här affären. Vi stärker och utvecklar ett redan pågående och starkt samarbete med RUAG och Schweiz. I och med detta kommer vi att få en unik och för oss viktig expertis inom Saab, säger Åke Svensson.

Verksamheten kommer att ledas av det nybildade Saab Bofors Dynamics Switzerland Limited, som kommer att ha sitt huvudkontor i Thun. Det nya företaget kommer att fortsätta erbjuda sin expertis inom stridsdelsutveckling och produktion till vapensystemhus och militära kunder på den internationella marknaden.

RUAG kommer att vara minoritetsägande i det nya företaget.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.