Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning värd 580 MSEK för australiensiska fregatter

Saab Systems i Australien har fått en beställning på uppgradering och underhåll av Royal Australien Navys fregatter i ANZAC-klassen. Kontraktet är ett ramavtal som löper under nio år med möjlighet till sex års förlängning. Kontraktets initialvärde för Saab är 580 MSEK. Ytterligare orderingång kan väntas under ramavtalets löptid.

– Beställningen stärker ytterligare Saabs marina ställning och befäster också vår position i Australien, säger Merv Davis, Vice President Naval Systems på Saab Systems i Australien.

Beställningen inkluderar modernisering och förbättring av bl.a. fartygens lednings- och eldledningssystem. Ordern innebär både utvecklingsarbete i Sverige och Australien. Arbetet beställs genom ANZAC Ship IMS Project Alliance som består av Saab, kunden Defence Material Organisation och varvet Tenix Defence.

Saab har arbetat med kontinuerliga uppdateringar av ANZAC-fregatterna sedan 1990. Detta har bland annat lett till att ANZAC-fregatterna är Australiens mest framgångsrika försvarsupphandling och resulterat i några av världens mest avancerade fregatter.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.