Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får miljardorder

Saab har fått två exportbeställningar som sammantaget motsvarar cirka 1 miljard SEK. Beställningarna gäller Saabs artillerilokaliseringsradar ARTHUR och pansarvärnsroboten BILL 2.

– ARTHUR har blivit en stor exportframgång för oss och ordern visar på systemets konkurrenskraft, säger Göran Gregerström, Vice President, Saab Microwave Systems.

ARTHUR Weapon Locating Radar är utvecklad för att lokalisera fientligt artilleri. Inom några sekunder informerar radarn om både avfyrningsposition och nedslagsplats. ARTHUR innebär ett förbättrat skydd bland annat för egna fredsbevarande styrkor som hotas av beskjutning.

- Beställningen av BILL 2 visar på nytt vår världsledande position inom området portabla defensiva system, säger Anders Florenuis, informationschef Saab Bofors Dynamics.

Pansarvärnsroboten BILL 2 är ett pansarbrytande närstridsvapen som är portabelt, alltså handhas av endast två personer. Roboten är trådstyrd, resistent mot störningar och angriper målet uppifrån. Pansarvärnssystemet används oftast för att skydda egna förband mot bepansrade fordon på avstånd upp till drygt 2000 meter.


Ordersumma, kundland samt produkt brukar normalt anges vid större order. I dessa fall är vi förhindrade att ange ordersumma och kundland på grund av kundens krav. Vår verksamhet är speciell såtillvida att kundens krav är motiverade inte endast av kommersiella skäl, utan av försvars- och säkerhetspolitiska hänsyn.