Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får ny beställning på systemstöd till försvaret

Saab får en ny betydelsefull beställning från det svenska försvaret. Saab och FMV tecknar ett ramavtal om tekniskt systemstöd för drift och underhåll av militära materielsystem. Avtalet är värt upp till 230 miljoner kronor.

Beställningen från FMV är på närmare 100 mkr under 2007 med option på förlängning under 2008 värd drygt 100 mkr. Dessutom finns möjlighet till ytterligare en option om 30 mkr för markmateriel under 2007.

– Detta är en strategiskt viktig beställning för oss. Dels är det en av de större beställningar vi fått från svenska försvaret och dels är den långsiktig. Dessutom faller den inom vårt kärnområde och ger oss möjlighet att fortsätta att utveckla vår kompetens, säger Bo Petersson, divisionschef för Ground Support Services på Saab Aerotech.

Saab Aerotech utvecklar tekniskt systemstöd i Linköping, Arboga, Växjö och Östersund. Den nya beställningen omfattar exempelvis markutrustningar till militära flygsystem samt teknikstöd till militära kommunikationssystem och specialfordon.

– Vi ökar för närvarande antalet anställda inom det här området. Den nya beställningen ökar vår verksamhet inom hjulfordon och nukleär, biologisk och kemisk (NBC)-skydd, något som är viktigt framför allt för vår Östersundsverksamhet. Där har vi nyanställt ett tiotal personer sedan årsskiftet, säger Bo Petersson.

Saab Aerotech ansvarar för samordning av beställningen och koordinerar även de delar av beställningen som levereras av Saab Communication, Saab Systems och Combitech. Avtalet stärker ytterligare Saab Aerotechs roll som supportleverantör inom Saabgruppen.

Saab har under lång tid levererat tekniskt systemstöd till FMV inom en rad materielområden. Beställningen från FMV kan ses i ljuset av det svenska försvarets omställning, där långsiktiga industrisamarbeten och OPS (Offentlig Privat Samverkan) blir allt viktigare. Genom att samordna beställningarna och teckna längre avtal minskar det administrativa arbetet hos både Saab och FMV, vilket innebär sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.För ytterligare information, vänligen kontakta
Bo Petersson, Divisionschef, Saab Aerotech, Ground Support Services Division
Telephon: 013 23 13 68 alt 0730 66 64 10

John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech
Telefon 013-183 101 alt 0734-183 101

www.saabgroup.com