Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får ny order på undervattensfarkoster för finska marinen

Saab Underwater Systems har fått en order på undervattensfarkoster avsedda för finska marinens nya minjaktfartyg. Ordern är, inklusive optioner, värd över 80 miljoner kronor och beställare är tyska företaget Atlas Elektronik som skall integrera systemen i fartygen. Double Eagle är fjärrstyrda undervattensfarkoster och används av mariner världen över för minjakt och andra undervattensoperationer.

– Det är mycket glädjande att vi återigen fått en order på Double Eagle till ännu ett nytt minröjningsprogram. Den finska marinen har efter en mycket noggrann utvärdering beslutat sig för Double Eagle systemen till sina nya MCMV 2010 fartyg, säger Lars Tossman, VD för Saab Underwater Systems.

Saab är världsledande inom fjärrstyrda undervattensfarkoster för minröjning – det vill säga detektering, lokalisering, klassificering samt omhändertagande av sjöminor. Saab har levererat undervattensfarkoster till flera länders mariner under åren och levererar för närvarande till Sverige, Nederländerna, Belgien och Danmark.

Finska marinens erfarenhet och kunskap när det gäller minröjning har utvecklats under lång tid. Sedan mitten av 1990-talet, då man köpte sitt första Double Eagle system, har man även skaffat sig en gedigen kunskap i användandet och nyttan av fjärrstyrda undervattensfarkoster.
– Att vi nu får förnyat förtroende är ett mycket viktigt erkännande av Double Eagle systemens potential och utvecklingsmöjligheter, fortsätter Lars Tossman.

Kontraktet inkluderar, förutom Double Eagle systemen, även ett gränssnitt till en ny generation sensorsystem. Double Eagle systemen som skall levereras kommer även att vara möjliga att senare kunna uppgraderas och opereras som autonoma undervattensfarkoster (AUV).

– Den här ordern är särskilt viktig eftersom finska marinens nya minjaktfartyg kommer att ha mycket viktiga nationella och internationella uppgifter inom speciellt minröjningsområdet. Inte minst i Östersjön där mängden av kvarlämnade sjöminor och även andra miljöhot är omfattande, fortsätter Tossman.

Saab Underwater Systems är ett av de ledande företagen i världen inom området undervattenssystem med speciell inriktning på grunda och svåra undervattensmiljöer. Företaget är verksamt inom områdena sensorsystem, insatssystem, fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster.