Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på stridsträningsanläggning till Holland

Holländska Armén har tilldelat Saab Training Systems, Huskvarna kontrakt på en mobil stridsträningsanläggning för träning upp till bataljonsnivå. Kontraktsvärdet för Saab är 350 MSEK.

Systemet är en mobil, komplett utrustad stridsträningsanläggning. Anläggningen omfattar kommunikationsinfrastruktur, central för övningsledning, simulatorer, underhåll och support. Stridsträningsanläggningen ska användas för utbildning upp till bataljonsnivå inom ramen för en brigad. Leverans ska ske med början under 2007.

– Det är en ära och utmaning för oss som företag, att utveckla ny komplex träningsutrustning för en avancerad armé som Holländska Armén. Den här beställningen bevisar kapaciteten i vårt modulära system. Nu för träning ända upp till bataljonsnivå, säger Johan Ohlson, VD för Saab Training Systems.

Anläggningen tillhandahåller en fullt integrerad och optimerad lösning, som möjliggör simulering av alla direkta och indirekta vapensystem, kontrollerade och utvärderade i stridsmiljö. Systemet är modulärt och kan användas på alla nivåer från individuell skytteträning till taktiska övningar mellan styrkor på bataljonsnivå. Det mobila bataljonssystemet inkluderar även den nya basen för interoperabilitet mellan lasersimulatorer i de europeiska arméerna.

Beslutet att ge kontraktet till Saab, är en följd av mycket goda träningsresultat i Mobile Combat Training Centre (MCTC) som Saab levererade den 1 april 2003 och sedan dess varit i drift. MCTC-konceptet är en del av utbildnings- och träningspolicyn som genomförts av holländska arméns ÖB. MCTC främjar effektfull och effektiv utveckling av träningseffekten.

Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad militär träningsmateriel som t.ex. lasersimulatorsystem, instrumenterade utbildningssystem, målmateriel samt tillhandahåller service och underhåll till de levererade systemen.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Johan Ohlson, vd, Saab Training Systems Tel +46 36 38 86 01,
e-mail: johan.ohlson@sts.saab.se
Peter Laurits, Business Area Manager, vice VD Saab Training Systems
Tel: +46 736 967910, e-mail: peter.laurits@sts.saab.se
www.saabgroup.com