Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab går in i långsiktigt industrisamarbete i Norge

Efter inbjudan från den norska regeringen och norsk industri har Saab beslutat att gå in som ägare (7,5 procent) i det nybildade holdingbolaget Aker Holding AS. Saabs investering uppgår till 1,2 miljarder norska kronor. Aker Holding AS är med en ägarandel om 40,1 procent största ägare i industrikoncernen Aker Kvaerner ASA.

– Vi är mycket glada att ta en aktiv roll i ett fördjupat samarbete mellan norsk och svensk industri. Vår ambition är att utveckla ytterligare samarbeten i Norge inom industriella områden där Saab har kompetens, säger Saabs VD Åke Svensson.

Överenskommelsen skapar utökade affärsmöjligheter för Saab, men också i övrigt mellan Sverige och Norge. Aker Kvaerner ASA är en världsledande leverantör till olje- och gasindustrin av teknik- och konstruktionstjänster, högteknologiska produkter och därtill integrerade lösningar. I kombination med Saabs kompetens inom till exempel samhällssäkerhet, undervattensteknik och avancerade ledningssystem skapas en betydande potential för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med nya affärsmöjligheter som följd.

– Samtidigt som vi säkrar en norsk förankring av detta viktiga företag, ser vi också fördelar med att det utvecklas en ägarbild mellan norsk industri och en av Sveriges mest traditionsrika och kompetenta ägarkonstellationer. Detta kan skapa grogrund för ytterligare samarbete mellan norsk och svensk industri under åren framöver, säger den norske näringsministern, Dag Terje Andersen.

Saabs investering uppgår till ca 1.2 miljarder norska kronor, varav cirka 80 procent finansieras via SEB. Saabs huvudägare Investor AB blir samtidigt ägare till 2,5 procent av Aker Holding AS. Investors investering har ett motsvarande finansieringsupplägg. Saabs och Investors risk i den lånefinansierade delen har reducerats genom avtal som säkrar denna del av det investerade kapitalet men begränsar potentiell avkastning. Aker Holding AS kommer i övrigt att ägas av Aker ASA (60 procent) och Norska staten (30 procent).

Ägarna i Aker Holding AS har slutit ett avtal som reglerar ägarförhållanden över en tid om 10 år. Investor och Saab har dock rätt att vid vissa givna tidpunkter dessförinnan realisera investeringen.

Affären är avhängig godkännande av norska Stortinget. Behandling av ärendet förväntas under hösten 2007.För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Sandehed, Saabs finanschef, Tel: 013-18 21 12, 0734-18 21 12
Peter Larsson, Saabs presschef Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18

www.saabgroup.com
www.akerasa.com
www.akerkvaerner.com