Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i samarbete med RUAG Aerospace för uppgradering av Österrikes Saab 105OE

Saab Aerotech och schweiziska RUAG Aerospace har gemensamt besvarat en Request for Information (RFI) från det österrikiska försvaret angående uppgradering av deras flygplan av typen Saab 105OE.
För att kunna leverera lösningar och ett långsiktigt supportprogram har Saab Aerotech och RUAG Aerospace tecknat ett Memorandum of Understanding för framtida samarbete.

Det österrikiska försvarets flygmaterieldivision har gått ut med en RFI (Request for Information) angående en s k MLU (midlife upgrade) av det österrikiska flygvapnets 22 flygplan av typen Saab 105OE. För att dessa flygplan ska kunna opereras i ytterligare 10-15 år behöver avioniksystemet moderniseras.

Svaret från Saab Aerotech och RUAG Aerospace inkluderar tre alternativa koncept för uppgraderingen. Dessa koncept är flexibla för att kunna implementera såväl grundläggande som avancerad funktionalitet, exempelvis stöd för ombordsimuleringar och HUD (head up displays). Därutöver föreslår Saab ett implementations- och supportprogram för de olika koncepten.

– Förutom det tänkta samarbetet med RUAG har vi föreslagit ett team som även inbegriper viktiga leverantörer såsom CMC Electronics och naturligtvis också ett mycket nära samarbete med flygvapnet och industrin i Österrike, säger Torsten Öhman, programansvarig för Gripen och Saab 105 på Saab Aerotech.

Utvärdering av inkomna RFI-svar pågår och ett Request for Proposal (RFP) väntas gå ut senare i år.

Avtalet mellan Saab och schweiziska RUAG Aerospace är ännu ett bland flera exempel där Gripen banat väg för affärssamarbeten mellan Saab och andra företag. Schweiz är ett av de länder där diskussioner om Gripen förs.

– Vi är mycket glada över detta samarbete och är övertygade om att det kommer att bidra till ömsesidiga framgångar och ett långsiktigt partnerskap, säger Torsten Öhman.

Det österrikiska flygvapnet har haft Saab 105OE i drift sedan 1970-talet och nyligen tecknades ett nytt långsiktigt underhållsavtal med Saab Aerotech.


– Även det svenska flygvapnet opererar ett stort antal Saab 105-flygplan och jag är övertygad om att det kommer att finnas synergier som båda länderna kan dra nytta av, säger Torsten Öhman.


Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.För ytterligare information, vänligen kontakta
Torsten Öhman, Programansvarig Gripen och Saab 105, Saab Aerotech
Telefon: 013-18 16 64, mobil 0734-18 16 64

John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech
Telefon: 013-18 31 01, mobil 0734-18 31 01

www.saabgroup.com