Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab köper 20 procent av Denel Saab Aerostructures Pty. Ltd.

Saabs köp av Denel Saab Aerostructures Pty Ltd, som offentlig gjordes den 15 juni 2006, är nu genomfört då den sydafrikanska staten har godkänt affären. Bolaget ägs inledningsvis till 20 procent av Saab och till 80 procent av Denel. Saab investerar MRAND 66 i bolaget.

Denel Saab Aerostructures kommer att konkurrera på den internationella marknaden för civil och militär flygplansstruktur. Saab har ledningsansvar för det nya företaget.

Omsättningen beräknas inledningsvis vara ungefär MRAND 300 och förväntas öka markant under de första åren. Det nya bolaget har ungefär 800 medarbetare, inklusive konsulter.