Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab köper 60 % av PerformIT

Saab och PerformIT Systems AB har utökat sitt samarbete genom ett avtal som innebär att Saab Ventures går in som delägare.

– Bakgrunden till affären är att Saab satsar inom den framväxande marknaden för samhällssäkerhet och att båda företagen erbjuder produkter som kompletterar varandra. Saab har som ambition att bli en stark leverantör av tekniska system till kundsegmentet First Responders, säger Fredrik Rosenqvist på Saab Ventures.

Saab Ventures är en riskkapitalenhet inom Saab, som investerar i små och medelstora företag med innovativa teknologier med relevans för Saabs nuvarande och framtida affärer. Avtalet innebär att Saab går in som majoritetsägare och tillsammans med grundarna kommer att göra en offensiv satsning bl.a. på flera exportmarknader. Saab kommer att bidra med både expansionskapital, teknik och kunnande. Satsningen kommer att ske inom och genom PerformITs nuvarande organisation. Genom denna satsning vill vi kombinera det lilla bolagets innovationskraft, flexibilitet och närhet till kunderna med det stora bolagets styrka och kraft.

– I och med att Saab går in som delägare har PerformIT fått en stark industriell partner som kommer att kunna satsa långsiktigt för att utveckla och bredda vårt erbjudande till våra nuvarande kunder samt att marknadsföra gemensamma produkter på världsmarknaden. Vi ser ett stort behov och en efterfrågan för den typ av system som vi tillsammans nu kan erbjuda, säger Thomas Larsson, VD för PerformIT.

PerformIT Systems AB, ett snabbt växande lönsamt bolag som omsätter c:a 15 MSEK, utvecklar och marknadsför robusta mobila datalösningar till utryckningsfordon, men företaget är även verksamt inom den privata sektorn. PerformITs system är tätt integrerade med kundernas stationära system (ledningssystem, databaser, uppföljningssystem m.m.) vilket möjliggör stora effektivitetsvinster för kunderna.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.