Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab köper engelska undervattensfarkostföretaget Seaeye

Med köpet av Seaeye Holdings Ltd och dotterbolaget Seaeye Marine stärker Saab sin position inom undervattensområdet. Förvärvet kompletterar Saab Underwaters produkt¬portfölj inom undervattens¬farkoster med flera framgångsrika produkter samt ger tillgång till nya marknader inom offshore. Köpesumman motsvarar 175 MSEK.

– Vi ser detta som ett led i vår strategi att stärka vår marina produktportfölj samtidigt som vi tillförs en stark internationell marknadsposition inom offshore och får nya möjligheter inom Maritime Security, säger Ingemar Andersson, vice VD i Saab.

Chris Tarmey, VD för Seaeye, ser många fördelar med att ingå i Saab:
– Seaeye är ett framgångsrikt företag som har fördubblat sin verksamhet inom offshore området under de senaste åren, men som också har stor potential att utvecklas ytterligare inom områden som marin samhällssäkerhet och försvar. Där är Saab starkt. Affären möjliggör också ett mycket intressant teknikutbyte mellan Saabs och Seaeyes olika undervattensfarkoster

Seaeye, som har ca 50 anställda och omsätter 12 MGBP, är beläget i Fareham på Englands sydkust. Företaget utvecklar och tillverkar en familj av elektriskt drivna undervattensfarkoster, så kallade ROV system, från bärbara Seaeye Falcon till medelstora arbetsfarkosten Panter Plus. Verksamheten startades 1987 och Seaeye är den marknadsledande leverantören av elektriska ROV farkoster till olje- och gas industrin offshore. De senaste åren har företaget vidareutvecklat sina lösningar och levererar nu också farkoster för säkerhets-, räddnings- och kustbevakningsuppdrag.För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Tossman, VD, Saab Underwater Systems Tel: 0734-460 510
www.saabgroup.com