Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab levererar sjömålsrobot till Polen

Polen har tagit emot de första robotarna inom ramen för offsetkontraktet som upprättades i samband med deras RBS 15 Mk3-beställning. Polen blir andra Nato-land att använda den tunga sjömålsroboten.

I oktober 2006 tecknades ett kontrakt mellan Saab Bofors Dynamics och det polska försvarsdepartementet avseende den tunga sjömålsroboten RBS15 Mk3. Inom ramen för offsetkontraktet som då förhandlades fram har representanter från den polska marinen vid en ceremoni på marinbasen Muskö nu tagit emot ett antal RBS15 MkII-robotar, som är en tidigare version av RBS 15 Mk3. Robotarna skall beväpna Polens ORKAN-korvetter för att sedan bytas ut mot RBS15 Mk3 när dessa levereras 2009.

– Överlämnandet av dessa första RBS15-robotar innebär ett första, viktigt steg mot ett långsiktigt samarbete mellan Saab och den polska marinen, säger Tomas Samuelsson, affärsenhetschef för Saab Bofors Dynamics.

I samband med leveranserna av RBS15 Mk3 i början av 2009 kommer Polen som andra Nato-land, tillsammans med Tyskland, att bli användare av en kraftfull och mångsidig sjömålsrobot. Roboten har en räckvidd på mer än 200 kilometer och förmåga att också bekämpa landmål.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Florenius, tillförordnad kommunikationsdirektör Saab AB
Tel. 0734-18 72 41
www.saabgroup.com