Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar supportlösning för fältsjukhus till Nordic Battle Group

Saab Aerotech levererar en fältsjukhuslösning till Nordic Battle Group, det svenska försvarets insatsstyrka. Avtalet med Försvarets materielverk, FMV, omfattar leverans och integration av utrustning för kirurgitropp så kallad Forward Surgical Team och tandvårdsenhet samt ett komplett supportåtagande.

– Saab Aerotech bidrar med en central del av infrastrukturen till Nordic Battle Group. Vi har fått i uppdrag att leverera ett helhetskoncept med utrustning, integration och support. Avtalet är ännu ett erkännande av vår kompetens som leverantör av integrerade infrastruktur supportlösningar för såväl försvar som samhällssäkerhet, säger divisionschef Bo Petersson på Ground Support Services på Saab Aerotech.

Grundbeställningen från FMV är värd cirka 105 miljoner kronor och innehåller även optioner för ytterligare system och tjänster. Utrustningen som ska användas av det svenska försvarets insatsstyrka NBG08 (Nordic Battle Group) består av olika moduler - exempelvis operationsenhet, intensivvårdsenhet och akutenhet.

Modulerna förses med samma typ av medicinteknisk utrustning som finns inom civil sjukvård och kan anpassas till olika uppdrag. Konstruktionen är sådan att allt enkelt kan skräddarsys beroende på uppgift och klimat. I beställningen ingår också ett komplett supportåtagande.

Försvarets sjukvårdsenheter kommer att använda utrustningen under fältmässiga förhållanden, exempelvis under utlandsuppdrag.

– Det känns bra att kunna bidra med vår kompetens i ett sammanhang som detta, där det handlar om att bygga system för att rädda liv, säger Bo Petersson.
Systemet levereras i mitten av december 2007. Projektet involverar medarbetare på Saab Aerotechs enheter i Östersund, Linköping, Arboga och Växjö.

– Många medarbetare inom Saab har bidragit under projekteringsarbetet som inleddes förra sommaren, och nu övertar Saab stafettpinnen från FMV för att ta fram och leverera denna nyckelfunktion till NBG08, säger Bo Petersson.

Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.