Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Caran renodlar sina konsultverksamheter

Saab och Caran har kommit överens om att renodla och dela upp de konsultverksamheter som man hittills ägt gemensamt. Det innebär att Saab genom affärsenheten Combitech blir helägare av Caran Saab Engineering, CSE, samtidigt som Caran tar över ägarskapet av A2 Acoustics. Combitech överlåter samtidigt sin verksamhet i Göteborg och Trollhättan som är inriktad mot fordonsindustrin till Caran. Sammanlagt berörs cirka 230 personer.

Caran Saab Engineering, med cirka 150 anställda främst i Linköping och Hamburg, som hittills ägts av Saab och Caran gemensamt blir nu helägt av Saab och kommer att ingå i affärsenheten Combitech. Företaget A2 Acoustics med ett 10-tal anställda, som också ägts av Caran och Saab gemensamt, övergår helt till Caran.
Combitech överlåter samtidigt sin fordonsinriktade verksamhet med ett 70-tal anställda i Göteborg och Trollhättan till Caran. Överlåtelsen omfattar inte verksamheten och affärerna inom Civil Securityområdet.

– För konsultverksamheten i Combitech är det viktigt att fortsätta den positiva utvecklingen genom att förstärka och komplettera med ytterligare kvalificerade medarbetare. Combitech stärker sin roll som en mycket kompetent konsultpartner inte minst inom flygområdet. Vi ser samtidigt att vår fordonsinriktade konsultverksamhet kan utvecklas bättre hos en ägare som fokuserar på den marknaden, säger Marie Bredberg, affärsenhetschef för Combitech.

Uppgörelsen mellan Saab och Caran fastställs slutligen av Konkurrensmyndigheten.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.