Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab omförhandlar övervakningskontrakt

I den affär där Pakistan har köpt flygande övervakningssystem från Saab, har Pakistan av finansiella skäl, och i enlighet med det ursprungliga avtalet, begärt att få omförhandla delar av kontraktet med avseende att reducera antalet flygplan. I samråd med Saab har därmed överenskommits villkor för en reducering. Saab och den pakistanska parten fortsätter i övrigt planenligt arbetet med att leverera övervakningssystemet.

Omförhandlingen innebär att ordervärdet för affären minskar med cirka SEK 1.35 miljarder. Resultatet förändras i proportion till volymnedgången men kommersiella villkor i övrigt påverkas ej. Med avseende på 2007 sker ingen påverkan på omsättning eller resultat med anledning av de nya villkoren.

Det flygande övervakningssystemet inkluderar Saab 2000 turboprop flygplan med Saab Microwave Systems radarsystem ERIEYE med tillhörande supportsystem.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wahlund, Saabs ekonomidirektör
Tel. 013-18 71 35, 0734-18 71 35

Anders Florenius, Saabs tillförordnade kommunikationsdirektör
Tel. 08-463 01 81, 0734-46 12 23

www.saabgroup.com