Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer kontors- och industrifastighet i Växjö

Saab säljer fastigheten Bagaren 10 i Växjö till Fastighets AB Corallen som är ett helägt dotterbolag till Castellum AB. Priset för fastigheten uppgår till 162 mkr och vinsten uppgår till cirka 60 mkr.