Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer luftvärn till Finland för 600 miljoner

Saab Bofors Dynamics har tecknat ett kontrakt på luftvärns-robotsystemet RBS 70 med finska armén. Kontraktsvärdet uppgår till 600 MSEK.

20070118-sv-158706-1.jpg

Kontraktet omfattar kompletta system, inklusive robotar och underhållsutrustning.
Första leverans sker i slutet av 2008. Beställningen säkrar produktionen av RBS 70 fram till 2010.

– Denna beställning är mycket glädjande för Saab Bofors Dynamics och vi ser det som ett tecken på att kunden uppskattar såväl oss som leverantör som RBS 70-systemet, säger Saab Bofors Dynamics VD, Tomas Samuelsson.


Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.