Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Space får premiärorder på frekvensomvandlare från Space Systems/Loral

Saab Space i Göteborg har på kort tid fått sina två första order från den ledande amerikanska telekomsatellitbyggaren Space Systems/Loral.

– Vi är väldigt nöjda med att många år av marknadsföringsarbete och väl genomförda leveranser till ett antal andra kunder nu också övertygat Space Systems/Loral, säger Bengt Sundh, ansvarig för marknadsföring och försäljning för telekomsatelliter på Saab Space. Nu när vi har de flesta dominerande satellitbyggarna som våra kunder kan vi utnyttja samordningsvinster som är till fördel både för oss och for våra kunder.

Saab Space har konstruerat och tillverkat mikrovågselektronik för användning i rymdsammanhang sedan slutet av 60-talet, då inom Ericssons militär- och industridivision i Mölndal.
Sedan dess har en väsentlig kunskaps- och erfarenhetsbas byggts upp genom deltagande i ESA-projekt och genom ett stort antal leveranser till kommersiella telekomsatelliter. I dag är Saab Space en av de ledande leverantörerna av frekvenskonverters på världsmarknaden. Kontinuerlig produktutveckling bedrivs för att tillfredställa kundernas framtida behov. Produkter för C-band, Ku-band och det i sammanhanget relativt nya Ka-bandet kan erbjudas.

De order Saab Space nu fått från Space Systems/Loral gäller 4 Ku-bandsmottagare och 19 Ku-bands frekvensomvandlare som skall levereras i början av nästa år. Produkterna skall användas i nyttolasterna ombord på satelliterna Nimiq-5 och NSS-12 som byggs av Space Systems/Loral för operatörerna Telesat Canada och SES New Skies.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Nordfeldt, Informationschef
Tel: 031-735 4312, Mobil: 0736-68 03 12, Fax: 031-735 45 00