Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tar över allt mer av försvarets underhåll

Saab Aerotech tecknar ett nytt långvarigt avtal om systemstöd med FMV (Försvarets materielverk). Avtalet gäller fyra år med option på tre års förlängning och är värt upp till 170 miljoner kronor. Avtalet är ett led i ökad offentlig-privat samverkan som sker inom försvaret.

Avtalet mellan Saab Aerotech och FMV gäller systemkonsulttjänster för klargörings- och underhållsutrustning för de olika flygplan och helikoptrar som används inom det svenska försvaret. Detta omfattar de flesta typer av generell utrustning som används på klargörings- och underhållsplatser samt i hangarer. Beställningen, som löper på fyra år, är värd initialt 90 miljoner kronor och innehåller en option på förlängning i upp till tre år till ett värde av 80 miljoner kronor.

– Avtalet kan ses i ljuset av den pågående omläggningen av försvaret, där en allt större del av verksamheten drivs genom offentlig-privat samverkan, så kallade OPS-lösningar, säger Ingvar Carlson, marknadschef på division Ground Support Services på Saab Aerotech. Den långa löptiden gör avtalet unikt och är ett kvitto på att kunden hyser stort förtroende för oss.

I och med avtalet samlas verksamhet som tidigare reglerats i ett stort antal mindre beställningar i en större rambeställning, vilket möjliggör en mer rationell och effektiv hantering av underhåll och tekniskt produktstöd.

Uppdragen kommer till största delen att genomföras vid Saab Aerotechs enhet i Östersund, men även verksamheter i Linköping och Arboga berörs.