Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt på luftvärnssystem i Estland

28 februari tecknade Saab Microwave Systems kontrakt med Estniska regeringen för deras nya luftvärnssystem VSHORADMS (Very Short Range Air Defence Missile System). Kontraktet tecknades tillsammans med MBDA efter en konkurrensupphandling med deltagare från ledande europeiska och amerikanska leverantörer. Det totala kontraktsvärdet för Saab och MBDA är ca. 60 millioner Euro. Med VSHORADMS kommer Estland att få ett modernt men samtidigt väl utprovat system.

VSHORADMS systemet baseras på MISTRAL luftvärnsmissiler från MBDA och Giraffe AMB radarsystem samt lednings- och kommunikationscentraler från Saab Microwave Systems.

Mikael Johannison, försäljningsansvarig för Baltikum och Centraleuropa vid Saab Microwave Systems, säger:
– Estlands val av Saab för detta kontrakt är en viktig milstolpe för oss som leverantör av skräddarsydda luftvärnssystem för GBAD (Ground Based Air Defence) och befäster vår position som en världsledande aktör inom detta område.

En viktig komponent i luftvärnssystemet utgörs av spaningsradarn Giraffe AMB. Denna radar tillhör den senaste generationen av Giraffe och har bl.a. levererats till svenska försvaret för deras nya luftvärnssystem BAMSE. Förutom till Sverige och Estland har Giraffe AMB i olika konfigurationer valts av ett flertal andra kunder. Det estniska VSHORADMS systemet kommer att vara fullt NATO kompatibelt för att möjliggöra samverkan med andra länders NATO förband.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.För ytterligare information, vänligen kontakta
Evakarin Nilsson, Informationschef, Saab Microwave Systems AB
Telefon: 031-794 87121, 0734-37 87 12

www.saabgroup.com