Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utvecklar resursledningssystem till Nordic Battlegroup 2008

Saab Aerotech utvecklar ett resursledningssystem för främre insatsledning vilket ska användas av Nordic Battlegroup 2008. Systemet levereras under senare delen av 2007. Beställningen kommer från Försvarets materielverk.

Resursledningssystemet (RSF) är datorbaserat och stödjer logistikfunktionerna teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning med tjänster som stöd för främre, insats- och resursledning i Sveriges insatsförband.
– Detta är en viktig affär för Saab och möjliggör ett långsiktigt och industriellt åtagande avseende logistikfunktioner, även integrerade i framtida ledningssystem, säger Joachim Haux, marknadschef, division Electronic Systems Services, Saab Aerotech.
Utbildad personal kommer med hjälp av RSF ha möjlighet att söka rätt på, beställa, lagerredovisa och analysera förbrukning av förnödenheter och reservmateriel samt utföra och ta del av fel- och statusrapportering av individ, verksamhetsplanering, underhållshistorik samt rapportering mot externa förbandslednings- och resursledningssystem.
Tillsammans med underleverantören Sjöland&Thyselius kommer Saab Aerotech att leverera RSF i månadsskiftet september/oktober 2007 och avsikten är att Försvarsmakten ska använda systemet i Nordic Battlegroup 2008.
– För oss inom Sjöland & Thyselius är detta en viktig order då vi arbetat med liknande system åt Försvarsmakten i många år samt att det stärker banden mellan oss och Saab, säger Erik Eklöf VD för Sjöland & Thyselius Systemteknik.
Sjöland & Thyselius är ett specialistföretag med experter inom avancerad teknik, grundat 1989. Företaget hjälper sina kunder med IT-baserade system för att effektivisera deras verksamhet, projekt och system. Sjöland & Thyselius Systemteknik är ett helägt dotterbolag och ansvarar för fastprisprojekt mot försvarets myndigheter och försvarsindustrin.

Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg – överallt där höga krav ställs på funktion och tillgänglighet. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.