Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab vidareutvecklar svenska luftförsvaret

Saab har fått en beställning värd 118 miljoner kronor för fortsatt vidmakthållande och utveckling av svenska flygvapnets luftförsvarssystem StriC och simulatorsystemet Strics.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med FMV, Försvarets materielverk, och anpassat för svenska flygvapnets specifika behov.

– Den här ordern är viktig för den fortsatta utvecklingen av Saabs världsledande kompetens inom ledningssystem för luftförsvar och framtida nätverksbaserade systemlösningar, säger Peter Wimmerström, affärsenhetschef för Saab Systems.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Wimmerström, Affärsenhetschef Saab Systems
Telefon: 0734-374 392
Guy Hörnfeldt, Informationschef Saab Systems
Telefon: 070-325 53 70
www.saabgroup.com