Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma godkände aktiesparprogram

Årsstämman för Saab AB godkände på torsdagen styrelsens förslag om ett aktiesparprogram för koncernens samtliga anställda.

Syftet med programmet är att stimulera medarbetare till fortsatt goda prestationer och öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Programmet omfattar högst 1 000 000 aktier av serie B. Styrelsens avsikt är att även för 2008 och 2009 föreslå långsiktiga incitamentsprogram i enlighet med det nu antagna förslaget.
.
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,25 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes tisdagen den 17 april 2007. Utdelningen beräknas skickas ut fredagen den 20 april 2007.

Saabs årsstämma bemyndigande även styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Belfrage, Lennart Johansson, Peter Nygårds, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg.
Till ny styrelseledamot valdes Michael O’Callaghan från BAE Systems. Han ersätter Stephen Henwood som undanbett sig omval.

Marcus Wallenberg omvaldes som ordförande i Saab AB.