Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs kommentar till överåklagarens beslut

Vi har noterat att Överåklagare Christer van der Kwast beslutat inleda en förundersökning mot Saab.

Saab kommer att samarbeta med åklagaren och svara på de frågor han har. Eftersom en formell utredning nu pågår kommer vi inte att ge några ytterligare kommentarer.