Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs styrelse föreslår en långsiktig Aktiesparplan för alla anställda

Saabs styrelse har beslutat att till årsstämman den 12 april 2007 framlägga en långsiktig Aktiematchningsplan 2007 (”SMP 2007”).

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att medarbetare i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget och föreslår med anledning härav årsstämman en aktiesparplan för medarbetare. Syftet med planen är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatt goda prestationer.

Aktiesparplanen är en plan för alla anställda, där anställda köper aktier i Saab under en 12-månaders period och efter tre års innehav erhåller en matchningsaktie för varje inköpt aktie.

För att genomföra aktiematchningsplanen SMP 2007, har styrelsen beslutat framlägga ett förslag om överlåtelse av egna aktier till årsstämman 2007.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Gynnerstedt, Saabs chefsjurist
Tel. 08-463 01 41, 0734-18 71 41
anne.gynnerstedt@saab.se

www.saabgroup.com