Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs VD Åke Svensson nyvald chef för Europas försvarsindustrier

Saabs VD och koncernchef Åke Svensson har blivit vald till President för sammanslutningen för Europas flyg- och försvarsindustrier, kallad ASD. Det skedde vid sammanslutningens årliga stämma.

– ASD är en fantastisk organisation med en stor variation av medlemmar. Med representation från nästan alla Europas länder finns både globala företag men också små och medelstora teknikföretag, säger Saabs VD Åke Svensson.

– Som representant från ett litet land företräder jag ändå ett stort företag bland Europas flyg- och försvarsindustrier. Därför är det en stor ära att få leda ASD det närmaste året, säger Åke Svensson vidare.

Under hösten 2007 och ett år framåt kommer Åke Svensson att som President för ASD företräda organisationen. Det är i egenskap av Svenska Försvarsindustriföreningens medlemskap i ASD och det faktum att Saab är ett av de ledande flyg- och försvarsföretagen i Europa som Saabs VD blivit vald till President. ASD består av över 2000 europeiska företag i 20 länder med cirka 638 000 anställda och en sammanlagd omsättning av cirka 120 miljarder Euro.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.