Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Securitas AB och Saab AB i samarbete kring framtidens bevaknings- och väktarsystem

Securitas och Saab har ingått avtal om utveckling av nästa generations system för effektivare ledning och bättre säkerhet för väktarna. Systemet kommer att innehålla kommunikation och produktionsstyrning av väktartjänster. Fokus ligger på automatiserade informationsflöden, navigering, positionering och på att göra åtgärdsinstruktioner tillgängliga för väktare via handdatorer på ett säkert sätt.

– Med Saab som långsiktig systemutvecklingspartner tar vi ytterligare steg för att vidareutveckla personell bevakning till nytta för både våra kunder och väktare. Detta bidrar också till att ytterligare befästa Securitas marknadsledande position, säger Lars Franzon, IT chef på Securitas Mobile Services i Europa.

Systemet innebär att planering och utförande av bevaknings- och utryckningsuppdrag kommer att kunna ske med ytterligare ökad precision och återrapporteras till kund i realtid. Systemet kommer också att innebära ökad intern effektivitet i planering, genomförande och återrapportering av väktartjänsterna och ge förutsättningar för produkt- och konceptutveckling. Genom projektet vidareutvecklas också systemen för väktarens egen säkerhet. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan Securitas och Saab.

Systemet har tre huvuddelar:


• Nya system för Securitas lednings- och kundservicecentra med fokus på automatiserade informationsflöden, positionering och navigering.
• Moderna och säkra kommunikationslösningar baserade på digital radio i publika GSM/3G nät.
• Nya produktionsverktyg där väktarna på sikt kommer att utrustas med handhållna datorer.


Introduktionen av de nya systemen och produktionsverktygen börjar inom divisionen för Mobila bevakningstjänster i Sverige och Norge under 2007 och kommer sedan successivt att introduceras i övriga divisioner och länder.

Projektet ligger väl inom Saabs verksamhet för samhällssäkerhet och är ett resultat av Saab Communications vägval mot systemlösningar inom robust och säker kommunikation, säger Thomas Eriksson, affärsenhetschef på Saab Communication. Avtalet är också ett bra bevis på Saabs förmåga att hantera ett helhetsåtagande från utveckling till drift samt ta ett systemansvar för säker kommunikation, fortsätter Thomas Eriksson.


Securitas är en världsledare i säkerhet. Koncernen är organiserad i två specialiserade bevakningsdivisioner; Security Services North America och Security Services Europe och en specialiserad division för värdehanteringstjänster – Loomis. Bevakningsverksamheten är fokuserad på specialiserade bevakningstjänster för olika kunsdegment med ca 190,000 medarbetare i 30 länder. Den totala marknadsandelen är 12 procent med 19 procent i både Nordamerika och Europa. Security Services Europe är verksam i 20 länder och organiserad i 125 geografiska regioner och 850 platskontor. Verksamheten är indelad i specialiserad bevakning för stora kunder, Mobila tjänster för små och medelstora kunder samt Alert Services - elektronisk övervakning för hem och företag.

Saab Communication, en del av Saab-koncernen, erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster samt robusta tele-, data och radiokommunikationslösningar till försvars- och samhällssäkerhetsområdet – nationellt och internationellt.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.
För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Franzon – IT Chef, Securitas Mobile Services Europa
Tel. 070-2334721
lars.franzon@securitas.com

www.securitas.com

Anders Engstedt – Marknadschef Saab Communication
Tel. 0589-39 71 15
Mobil 070-713 08 90
anders.engstedt@saabgroup.com

Lars Högman – Affärsansvarig Saab Communication
Tel. 031-739 03 23
Mobil 070-547 69 70
lars.hogman@saabgroup.com

www.saabgroup.com