Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Unik Saabteknik hjälper polisen i mordutredning

En undervattensfarkost från Saab Underwater Systems har använts av polisen i Östergötland för att söka efter kroppen av en kvinna som försvann i oktober 2005. Polisen har visat fortsatt intresse att ta hjälp av Saab i Motala i andra liknande undersökningar.

Saab har unik teknik som på ett enkelt sätt kan användas för att söka efter försvunna människor eller föremål. AUV Sapphires har utnyttjats i flera olika sammanhang. Det är en så kallad demonstrator som används för att testa flera olika avancerade system i nästa generations undervattensplattform, TMS.
Farkosten är försedd med en högupplösande sonar, en slags undervattenskamera, som gör det möjligt att skapa sammanhängande bilder av stora områden och med stor detaljrikedom. Genom att sonaren arbetar med ljudvågor kan den ”se” genom bottenslam vilket är omöjligt för traditionell kamerateknik.

Det var en ny ledtråd i somras som gjorde att Polisen fann sjön Årsjön norr om Motala som speciellt intressant.

– Vi har fått en rapport med tydliga longitud- och latitudangivelser på ett antal intressanta positioner från Saab. Speciellt två av positionerna är väldigt intressanta. Gör vi fynd som tar utredningen framåt är det en otrolig framgång, menar kriminalkommissarie Robert Kalmendal.

Undervattenskarteringen genomfördes under två dagar med en aktiv körning på drygt två timmar. Det var en svår miljö med åtskilliga objekt nere i sedimentet. De flesta kunde förstås snabbt uteslutas. Det här var första gången civila myndigheter använde den nya tekniken.

– Vi gjorde en avsökning över ett betydligt större område än vad som gjorts tidigare. De tjugo dykdagarna som vi gjort tidigare hade nog kunnat reduceras till två timmar som undervattensfarkosten behövde, framhåller Robert Kalmendal.

Kalmendal och de ansvariga på platsen är oerhört nöjda och imponerade av resultatet av undersökningen vad gäller kvalitet på fotografier och platsangivelser.

– Varje år förolyckas åtskilliga människor vid vatten; vid t.ex. båtolyckor. Men det finns även andra tillfällen då vi ska söka efter islängda vapen och dylikt. Med Saabs teknik skulle vi bli betydligt effektivare i vårt utredningsarbete.