Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Saab AB till säkring av bolagets aktiesparprogram

Årsstämman 2007 i Saab AB (Saab) beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra aktiesparprogrammet 2007. Saab meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintevallet.

Förvärv skall kunna ske från och med 8 juni 2007 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Saab äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 344 och högsta antal aktier som avses återköpas uppgår till 1 000 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anne Gynnerstedt Saabs chefsjurist
Tel: 08-463 01 41. Mobile: 0734-18 71 41

www.saabgroup.com