Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Både Schweiz och Norge vill ha Gripen-offert

Exportmöjligheterna för Gripen har aldrig varit så goda som nu. I går offentliggjordes två skarpa offertförfrågningar, från Schweiz och Norge.

2008 väntas bli ett intensivt år för Gripen. Det pågår nu upphandlingsprocesser i flera länder där Gripen väntas göra nya framsteg. Schweiz och Norge är de senaste i raden av länder som visar intresse.

– Vi ser nu ett mycket stort intresse för Gripen, vilket bekräftar den starka position vi har på världsmarknaden, säger Åke Svensson, vd för Saab.

Schweiz har nu begärt en Gripen-offert av Saab. Gripen är en av fyra kandidater att uppgradera landets flygplanflotta kring 2013. I mitten av 2008 ska Saab lämna in sin offert till Schweiz, som väntas fatta beslut om köp av stridsflygplan under 2009.

Även Norge, som redan tidigare startat en upphandlingsprocess, har nu uppdragit åt FMV, Försvarets materielverk, att lämna in en bindande offert på köp av upp till 48 flygplan. Med i konkurrensen fanns tidigare två andra stridsflygplan, amerikanska JSF och europeiska Eurofighter, men Eurofighter hoppade nyligen av processen. Norge fattar beslut under våren 2009, med leverans från 2015.

Under 2007 mottog Saab liknande förfrågningar från Indien och Danmark.