Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Rättad version av detta pressmeddelande. Tidigare utsänd bokslutskommuniké är korrekt.

• Försäljningsintäkter 23 021 MSEK (21 063)
• Årets resultat 1 941 MSEK (1 347)
• Resultatet per aktie 17,60 SEK (11,91)
• Föreslagen utdelning per aktie 4,50 SEK(4,25)
• Orderingång 20 846 MSEK (27 575),
orderstocken uppgår till 47 miljarder SEK (50)
• Rörelseresultat 2 607 MSEK (1 745),motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 procent (8,3)
• Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 2 154 MSEK (2 290), motsvarande en rörelsemarginal på 9,4 procent (10,9).

Verkställande Direktörens kommentar:
– Vi kan se tillbaka på ett mycket händelserikt år som präglats av ett jämnt inflöde av beställningar och en fortsatt försäljningstillväxt. Samtidigt måste effektiviseringen av företaget fortsätta, säger Saabs VD och koncernchef Åke Svensson.

För ytterligare information, kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Granlöf, CFO
tfn 08- 463 01 48

Presskonferens
med VD Åke Svensson och CFO Lars Granlöf
Idag torsdag den 14 februari 2008, kl.14.00
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag den 14 februari 2008, kl.16.00
Kontakta Annika Widell för anmälan och ytterligare information tfn 08-463 01 47


Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari kl 13.30.