Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

• Försäljningsintäkter 23 021 miljoner kr (21 063)
• Årets resultat 1 941 miljoner kr (1 347)
• Resultatet per aktie 17,60 kr (11,91)
• Föreslagen utdelning per aktie 4,50 kr (4,25)
• Orderingång 20 846 miljoner kr (27 575),orderstocken uppgår till 47 miljarder kr (50)
• Rörelseresultat 2 607 miljoner kr (1 745),resultatet efter finansiella poster 2 154 miljoner kr (2 290)

Verkställande Direktörens kommentar:
– Vi kan se tillbaka på ett mycket händelserikt år som präglats av ett jämnt inflöde av beställningar och en fortsatt försäljningstillväxt. Samtidigt måste effektiviseringen av företaget fortsätta, säger Saabs VD och koncernchef Åke Svensson.


För ytterligare information, kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Granlöf, CFO
tfn 08- 463 01 48

Presskonferens
med VD Åke Svensson och CFO Lars Granlöf
Idag torsdag den 14 februari 2008, kl.14.00
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag den 14 februari 2008, kl.16.00
Kontakta Annika Widell för anmälan och ytterligare information tfn 08-463 01 47


Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari kl 12.20.