Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Danska Försvarets Materieltjenste säger upp kontrakt med Saab

Försvarets Materieltjenste (FMT) i Danmark sade igår upp ett kontrakt med Saab avseende ett ledningssystem kallat DACCIS som är avsett för den danska armén. FMT har också krävt en återbetalning på cirka DKK 143 miljoner. Utvecklingen av den nuvarande versionen av ledningssystemet DACCIS har pågått under tre år.

Saab och FMT har under förhandlingar om ett tilläggsavtal haft olika uppfattningar om förutsättningar och innehåll, men det är Saabs uppfattning att ett tilläggsavtal nu kan tecknas enligt FMT:s önskemål och att utvecklingen därmed också kan fortsätta i dialog med FMT. Saab ser inte att förutsättningar finns att säga upp avtalet.