Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Förslag till styrelse till Saabs årsstämma

Omval föreslås av Erik Belfrage, Lennart Johansson, Peter Nygårds, Michael O’Callaghan, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg. Omval till ordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Till nyval föreslås Sten Jakobsson. Han är född 1949 och har sedan 1973 varit verksam inom ABB i olika chefspositioner framförallt inom enheterna för kabel och kraftöverföring. Sten Jakobsson är sedan 2001 VD och Koncernchef för ABB Sverige. Han har också drivit den omfattande förändringen och effektiviseringen av den svenska ABB-organisationen som skedde under åren 2002-2003. Hans gedigna ledarerfarenheter och specifika kunskaper samt erfarenheter av komplicerade internationella entreprenadprojekt kommer att ytterligare bredda och komplettera styrelsens kompetens. Sten Jakobsson är styrelseledamot i Teknikföretagen, Stena Metall AB och World Childhood Foundation.

Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås uppgå till tio samt inga suppleanter.

I nomineringsförfarandet har Petra Hedengran, ordförande (Investor), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Mats Lagerqvist (Swedbank Robur Fonder), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder Norge) samt Marcus Wallenberg (styrelseordförande i Saab) deltagit.

Kallelse och dagordning för årsstämman publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 13 mars 2008 samt på www.saabgroup.com