Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Inbjudan till presskonferens

Inom ramen för Clean Sky, ett av de största sameuropeiska miljöprojekten, ska Saab tillsammans med Europas flygindustrier göra flyget mera miljövänligt. Projektet lanseras vid en presskonferens i Bryssel, den 5 februari.

Målet för forsknings- och teknikutvecklingsprogrammet Clean Sky är högt ställt: den europeiska flygtrafikens utsläpp av koldioxid, kväveoxider och buller ska minska med 20-40 procent fram till år 2020. Saab deltar i projektet tillsammans med tolv europeiska flygindustrier för att med ny teknik uppnå det målet.

Saab bjuder, tillsammans med sina partners och Europakommissionen, in till presskonferens i samband med lanseringen av Clean Sky i Bryssel, den 5 februari 2008. Åke Svensson, Saabs vd och tillika ordförande i ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), är värd för evenemanget tillsammans med EU-kommissionär Janez Potočnik.

Presskonferensen hålls på The Crowne Plaza Brussels City Centre Hotel, klockan 11.15-12.15. Registrering sker på www.cleansky.eu.

Varmt välkommen!