Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kapitalmarknadsdag på Saab

I dag den 5 september arrangerar Saab en kapitalmarknadsdag i Järfälla, Stockholm. Huvudtemat är civil säkerhet.

Värd för dagen är Lars Granlöf, Chief Financial Officer, som inleder dagen tillsammans med vd Åke Svensson.

Alla presentationer som visas under dagen kommer att publiceras under fliken Investor Relations på Saabs hemsida, www.saabgroup.com, klockan 10.00.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, +46 (0)734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september kl. 09.30.