Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Lena Olving ny vice vd på Saab

Lena Olving är utsedd till ny vice vd på Saab, medlem i koncernledningen och chef för segmentet Systems and Products. Hon är för närvarande Senior Vice President med ansvar för Process and Operational Excellence inom Volvo Personvagnar AB.

20080716-sv-202296-1.jpg

– Lena Olving har under sin karriär bland annat arbetat med företagsövergripande frågor i Volvo Personvagnars företagsledning och som ansvarig för företagets verksamhet i Asien, där hon skaffade sig en god internationell erfarenhet. Hon har arbetat både på den kommersiella sidan och som ansvarig för stora produktionsanläggningar. Sammantaget har hon en bred yrkeserfarenhet och stark kompetens som jag är säker på kommer att vara mycket värdefull för Saab, säger Saabs vd Åke Svensson.

Lena Olving tillträder den 1 december och övertar ansvaret för affärssegmentet Systems and Products efter Erik Löwenadler som går i pension vid årsskiftet. Affärssegmentet hade under 2007 en försäljning på cirka 9 miljarder kronor och totalt 5213 anställda. Inom affärssegmentet finns kompetens inom bland annat radarsystem, motmedel, missil- och pansarvärnssystem, torpeder, signaturanpassning och träningssystem.

Lena Olving är styrelseledamot i Gunnebo AB och Green Cargo AB och invald som medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Förutom sin tid inom Volvo Personvagnar AB har Lena Olving även varit VD för Samhall Högland AB.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Schön Jansson
Kommunikationsdirektör Saab
Tel: 0734-187 180
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli kl. 10.00.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20080716-sv-202296-1.jpg