Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny chef för Saab i Sydafrika

Riaz Saloojee blir ny vd för bolaget Saab South Africa (Pty) Ltd. Han kommer närmast från en tjänst på Saab International som ansvarig för en rad länder i södra Afrika, bland annat Sydafrika. Riaz Saloojee kommer att vara stationerad i Centurion.

Saab South Africa (Pty) Ltd är det övergripande Saab-bolaget i Sydafrika. I tjänsten som vd för bolaget kommer Riaz Saloojee att vara sammanhållande för Saabs verksamhet i Sydafrika. Han kommer att rapportera till Dan-Åke Enstedt, Saabs vice vd och chef för segmentet Defence and Security Solutions.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni kl. 12.00.